صفحه را انتخاب کنید

 الزامات یک برنامه:
· هرچند ممکن است افزایش گزینه‌های برنامه، باعث شود برنامه لویالتی برای بعضی از خریداران جذابیت کمتری ایجاد کند، ولی در عین حال می‌تواند برنامه را برای مشتریانی که انتخاب‌های متعدد را دوست دارند و جزء مشتریان وفادار شما هستند، جذاب کند. بنابراین اگر هدف برنامه لویالتی انتخاب خریدارانی است که حاضرند پول بیشتری بپردازند و مدام به شما مراجعه می‌کنند، باید نسبتا ً قسمت منوی برنامه لویالتی شما، گزینه‌های بیشتری داشته باشد.

دقت کنید:

مطمئن باشید برنامه وفاداری، افراد را به سمت جلو سوق می‌دهد اماپیچیدگی زیاد در برنامه، چه در مورد جمع آوری امتیازات و چه در زمان بازخرید امتیازات، باعث می‌شود تا مشتریان از همان ابتدا منصرف شوند.

امتیازات برنامه:
· با امتیازات صرفا ً به عنوان یک مکانیسم مترجم رفتار نکنید. امتیازات،بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی آنها میتوانند بر مشتری تأثیر سوء بگذارند.

ارائه امتیازات بیشتر در ازای هر ریالی که پرداخت میشود، می‌تواند باعث شود تا برنامه برای مشتریان جذاب به نظر برسد. حتی اگر ارزش واقعی امتیازات ممکن است یکی باشد (به عنوان مثال چه در ازای ۱۰ امتیاز یا ۲۰ امتیاز،ارزش پاداش همان  ۵۰۰۰۰ ریال باشد)

 تعریف پاداش برای امتیازات در هنگام عضویت، میتواند تأثیر مثبتی بر مشتریان داشته باشد و مشتریان عضو را برانگیزد تا به خریدهای خود سرعت بخشند.


اجازه دادن به مشتریان برای استفاده ترکیبی از وجه نقد و امتیازات موجود در حساب کارت وفاداریشان، برای انجام یک خرید می‌تواند برداشت ذهنی آنها از هزینه محصول را کاهش دهد. به عنوان مثال برای خرید کفش به قیمت یک میلیون ریال، شما می‌توانید هفتصد هزار ریال پول نقد و ۶۰ امتیاز برای خرید کفش، بپردازید.

نوع جوائز:

 جوائز مستقیم:جوائزی که به خود برند یا کسب و کار مربوط است از جوائزی که به کسب و کار شما مربوط نیست، مؤثرتر است. به عنوان مثال یک کفش راحتی یا جوراب در ازای خرید یک کفش بهتر است از یک بلیط سینما در ازای پرداخت پول دریک فروشگاه کفش،‌ اما این زمانی صدق می‌کند که مشتریان از برند شما راضی هستند. برای مشتریان ناراضی، جوایز مستقیم یا غیر مستقیم تأثیری ندارد.

 زمانیکه تقاضای بیش از حد محصول خسته کننده یا بی مفهوم می شود، جوائز لوکس، قیمتی یا متفاوت کاربرد پیدا می‌کند به عنوان مثال بلیط ماساژ درمانی برای یک فروشگاه کفش

     ادامه دارد …

نوشته شده توسط باران