صفحه را انتخاب کنید
برچسب ها :

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

شرکت ارقام نگار اندیشه با محصولات ویژه نظیر مدیریت سازمانی فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها و نرم افزار باران ۳۶۰ درجه، حضوری فعال در این نمایشگاه داشت.

هوشمندی تجاری در خرده فروشی موضوعی است که ارقام نگار قصد دارد با نرم افزار باران ۳۶۰ به این صنعت وارد نماید.

همچنین در این نمایشگاه رویدادهای ویژه ای نیز با توجه به دغدغه های صنعت خرده فروشی برگزار گردید.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی