صفحه را انتخاب کنید

راهنمای ثبت واحد در سامانه اصناف و صنایع نسخه ۱ تاریخ ۲۱/۱/۹۹ جهت ثبت واحد صنفی یا صنعتی خود ، به مراحل ذیل صورت می پذیرد .
برای شروع فعالیت مشاغل کم‌خطر در طرح فاصله‌گذاری هوشمند، کلیه واحدهای صنفی از  می‌توانند در سامانه salamat.gov.ir به منظور دریافت دستورالعمل سلامت محیط کار، شاغلان، مشتریان و تأیید تعهدنامه بصورت الکترونیکی برای التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا ثبت‌نام کنند.

دانلود مستقیم